Xin chào: Khách  |  Đăng nhập  |  Hướng dẫn
Lựa chọn

 Kiểm tra đánh giá > Lịch tổ chức thi
 Lịch tổ chức thi
Tên đợt tổ chức thi
Danh mục
Ngày thi Trạng thái
Kết quả tìm kiếm
Ghi chú:    - Đang thi  |   - Chưa tới giờ thi   |   - Bạn có trong danh sách thí sinh thi
22 lịch thi Số dòng hiển thị
STT Bắt đầu thi Tiêu đề Độ trễ vào thi (phút) Trạng thái Đăng ký Xem
1 10:00 02/04/2015 Kiểm tra hiệu năng 4    1000 Không cho đăng ký 1
2 18:08 20/09/2014 Kiểm tra hiệu năng 5    1000 Chuẩn bị 20
3 18:06 20/09/2014 Kiểm tra hiệu năng 2    1000 Chuẩn bị 0
4 18:06 20/09/2014 Kiểm tra hiệu năng 3    1000 Chuẩn bị 0
5 18:05 20/09/2014 Kiểm tra hiệu năng 1    1000 Chuẩn bị 0
6 16:00 06/09/2014 Demo - Tổ chức thi bằng phần mềm TestSoft    90 Không cho đăng ký 3
7 16:00 06/09/2014 Demo thi đầu vào cho chức danh Trưởng phòng đơn vị 1 (Tự luận - Trắc nghiệm)    2000 Cho đăng ký 0
8 16:00 06/09/2014 Tổ chức thi TOEIC    2000 Không cho đăng ký 0
9 14:00 05/09/2014 Thi đánh giá kiến thức cuối học kỳ I - năm 2    120 Cho đăng ký 0
10 13:50 05/09/2014 Kiểm tra kiến thức tin học văn phòng (Cho đăng ký)    30 Cho đăng ký 0
11 12:00 05/09/2014 Kiểm tra kiến thức tin học văn phòng định kỳ hàng năm    150 Không cho đăng ký 0
12 08:30 05/09/2014 Thi điều kiện Kiến thức tin học văn phòng    120 Cho đăng ký 0
13 08:00 05/09/2014 Bài kiểm tra đầu vào (Thi Trắc nghiệm - Tự luận)    200 Không cho đăng ký 0
14 08:30 27/08/2014 Kiểm tra kỹ năng     120 Cho đăng ký 0
15 09:47 16/08/2014 Tổ chức thi cho đơn vi    15 Chuẩn bị 0
16 09:20 09/08/2014 Demo thi tự luận và trắc nghiệm    200 Không cho đăng ký 0
17 15:10 03/03/2014 Bài thi Tiếng Anh Nghe - Nói    6000 Chuẩn bị 0
18 13:10 06/12/2013 Thi đánh giá kiến thức cuối học kỳ II - năm 2    120 Cho đăng ký 0
19 12:42 06/12/2013 Kiểm tra kiến thức tổng hợp chuyên ngành    150 Cho đăng ký 0
20 13:02 21/11/2013 Thi đánh giá kiến thức cuối học kỳ II - năm 1   15 Kết thúc 0
21 16:00 26/10/2013 Thi tháng 10   15 Kết thúc 0
22 13:01 25/05/2013 Thi đánh giá kiến thức cuối học kỳ I - năm 1   15 Kết thúc 0
Trang 1 / 1
[1]